หลักสูตรจิตวิทยาฯ ศึกษาดูงาน บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

13599862_1152168411488257_1749280981869602473_n

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ที่ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด กล่าวต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ณ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 – 16:00 น.

Leave us a Comment