หลักสูตรจิตวิทยาศึกษาดูงาน ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

5

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.พร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00-12.00 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment